Ömer Eryılmaz

ÇOMÜ

Bilgisayar Mühendisliği, Master Öğrencisi.